تصویرگران جوان | خبرگزاری بسیج پرس
تصویرگران جوان
پوستر/ «در محضر عشق امتحان می دادی» 23 اکتبر 2020

پوستر/ «در محضر عشق امتحان می دادی»

طراح/ کوثر عبداله پور به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس گروه فرهنگی و هنری تصویرگران جوان، پوستر «در محضر عشق امتحان می دادی» را منتشر کرد.

پوستر/ «کجایید ای سبک‌بالان عاشق» 01 اکتبر 2020

پوستر/ «کجایید ای سبک‌بالان عاشق»

طراح/ کوثر عبداله پور به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس گروه فرهنگی و هنری تصویرگران جوان، پوستر «کجایید ای سبک بالان عاشق» را منتشر کرد.

30 سپتامبر 2020

پوستر/ «کاش می شد سنگر آن روزها را گرم کرد»

طراح/کوثر عبداله پور به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس گروه فرهنگی و هنری تصویرگران جوان، پوستر «کاش می شد سنگر آن روزها را گرم کرد» را منتشر کرد.

30 سپتامبر 2020

پوستر/ «کاش می شد سنگر آن روزها را گرم کرد»

طراح/کوثر عبداله پور به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس گروه فرهنگی و هنری تصویرگران جوان، پوستر «کاش می شد سنگر آن روزها را گرم کرد» را منتشر کرد.

30 سپتامبر 2020

پوستر/ «کاش می‌شد سنگر آن روزها را گرم کرد»

طراح/ کوثر عبداله پور به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس گروه فرهنگی و هنری تصویرگران جوان، پوستر «کاش می شد سنگر آن روزها را گرم کرد» را منتشر کرد.

انیمیشن/ «شبیه منزه‌ترین عا‌شقان جهان» 22 جولای 2020

انیمیشن/ «شبیه منزه‌ترین عا‌شقان جهان»

به مناسبت سالگرد ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)؛ به مناسبت سالگرد ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) همزمان با چهلمین سالگرد دفاع مقدس گروه فرهنگی و هنری تصویرگران جوان انیمیشن «شبیه منزه ترین عا‌شقان جهان» با طراحی «زهرا عرب»، نویسندگی«فاطمه میرزائی» و روایتگری «رقیه دیانت» را منتشر کرد.

پوستر/ شهید «فریبرز گیتی‌زاده» 16 جولای 2020

پوستر/ شهید «فریبرز گیتی‌زاده»

طراح/ کوثر عبداله پور به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس گروه فرهنگی و هنری تصویرگران جوان پوستر شهید «فریبرز گیتی‌زاده» را منتشر کرد.

15 جولای 2020

عکس نوشته/ بخشی از وصیتنامه شهید «محمد ابوعلی»

به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، گروه فرهنگی و هنری «تصویرگران جوان» بخشی از وصیتنامه شهید «محمد ابوعلی» را در قالب عکس نوشته منتشر کرد.