تصویبنامه هیئت وزیران | خبرگزاری بسیج پرس
تصویبنامه هیئت وزیران
هزینه هر نشست و برخاست ایرتاکسی ۹ هزار کیلویی در مهرآباد ۱۲ دلار 28 اکتبر 2020

هزینه هر نشست و برخاست ایرتاکسی ۹ هزار کیلویی در مهرآباد ۱۲ دلار

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس اسحاق جهانگیری مصوبه ۲۷ مهر هیئت دولت در خصوص آئین نامه اجرایی جدید ماده ۶۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ در خصوص وصول درآمدهای خدمات فرودگاهی را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. بر اساس این آئین نامه، هزینه خدمات […]

شرکت عمران شهر جدید صدرا اسپانسر آزادراه اصفهان-شیراز شد 04 اکتبر 2020

شرکت عمران شهر جدید صدرا اسپانسر آزادراه اصفهان-شیراز شد

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس وزارت راه و شهرسازی به منظور تسریع در عملیات اجرایی فرآیند تأمین مالی تکمیل پروژه آزادراه اصفهانشیراز توسط شرکت عمران شهر جدید صدرا، پیشنهاد اصلاح مصوبه مربوط را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارائه کرده است. طبق مصوبه قبلی هیئت دولت در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۸۹، ۵۰ […]