ترکش | خبرگزاری بسیج پرس
ترکش
23 جولای 2020

تصاویر/ بسیجی شهید «محمد‌جواد داود‌آبادی‌فراهانی»

تصاویر بسیجی شهید «محمد‌جواد داود‌آبادی‌فراهانی»

تصاویر/ پاسدار شهید «احمد سبزی» (۲) 23 جولای 2020

تصاویر/ پاسدار شهید «احمد سبزی» (۲)

تصاویر پاسدار شهید «احمدسبزی»  

تصاویر/ پاسدار شهید «احمد سبزی» (۱) 22 جولای 2020

تصاویر/ پاسدار شهید «احمد سبزی» (۱)

تصاویر پاسدار شهید «احمدسبزی»

تصاویر/ تشییع پیکر شهید «مجید نظام‌دوست» (۲) 22 جولای 2020

تصاویر/ تشییع پیکر شهید «مجید نظام‌دوست» (۲)

تصاویر مراسم تشییع پیکر پاسدار شهید «مجید نظام‌دوست»  

تصاویر/ پاسدار شهید «مجید نظام‌دوست» (۲) 21 جولای 2020

تصاویر/ پاسدار شهید «مجید نظام‌دوست» (۲)

تصاویر پاسدار شهید «مجید نظام‌دوست»

تصاویر/ بسیجی شهید «حمید‌رضا رمزی» (۲) 21 جولای 2020

تصاویر/ بسیجی شهید «حمید‌رضا رمزی» (۲)

تصاویر بسیجی شهید «حمیدرضا رمزی»

تصاویر/ تشییع پیکر شهید «مجید نظام‌دوست» (۱) 21 جولای 2020

تصاویر/ تشییع پیکر شهید «مجید نظام‌دوست» (۱)

تصاویر مراسم تشییع پیکر پاسدار شهید «مجید نظام‌دوست»