بهرام مرادی | خبرگزاری بسیج پرس
بهرام مرادی | خبرگزاری بسیج پرس
«روایت شیخ» ۰۱ آبا ۱۳۹۹

«روایت شیخ»

[ad_1] «روایت شیخ» خاطرات شفاهی سرهنگ خلبان «علی شیخ حمیدی» است که توسط انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به زیور طبع آراسته و منتشر شده است. [ad_2]

«قهرمان نجات» ۲۹ مهر ۱۳۹۹

«قهرمان نجات»

[ad_1] «قهرمان نجات» خاطرات شفاهی سرهنگ خلبان «هوشنگ فرجی» است که توسط انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به زیور طبع آراسته و منتشر شده است. [ad_2]

«روی عرشه» ۱۰ مهر ۱۳۹۹

«روی عرشه»

[ad_1] «روی عرشه» خاطرات شفاهی سرهنگ پاسدار «احمد ترکانلو» است که توسط انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به زیور طبع آراسته و منتشر شده است. [ad_2]