اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران | خبرگزاری بسیج پرس
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران | خبرگزاری بسیج پرس
انتقاد عضو شورای عالی بورس از سهل انگاری سازمان بورس ۰۷ آبا ۱۳۹۹

انتقاد عضو شورای عالی بورس از سهل انگاری سازمان بورس

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس حسین سلاح ورزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از عدم اجرای مصوبه شورای عالی بورس انتقاد کرد. وی نوشت: به رغم طرح موضوع در شورای عالی بورس و تأکید بر لزوم توسعه ظرفیت نهادهای فعال در بازار سرمایه، سازمان بورس در انجام این وظیفه به شکل ناامیدکننده و […]