آبان | خبرگزاری بسیج پرس
آبان | خبرگزاری بسیج پرس
روزشمار دفاع مقدس (۳۰ آبان) ۳۰ آبا ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس (۳۰ آبان)

[ad_1] رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۳۰ آبان) ** مهم‌ترین مناسبت‌های آبان ماه ** ۱-روز آمار و برنامه ریزی| ۴-شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان(عج)(تعطیل)| ۴-اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون| ۸-میلاد رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت- آغاز هفته وحدت| ۸-شهادت محمدحسین فهمیده – روز نوجوان […]

روزشمار دفاع مقدس (۲۹ آبان) ۲۹ آبا ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس (۲۹ آبان)

[ad_1] رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۹ آبان) ** مهم‌ترین مناسبت‌های آبان ماه ** ۱-روز آمار و برنامه ریزی| ۴-شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان(عج)(تعطیل)| ۴-اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون| ۸-میلاد رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت- آغاز هفته وحدت| ۸-شهادت محمدحسین فهمیده – روز نوجوان […]

روزشمار دفاع مقدس (۲۸ آبان) ۲۸ آبا ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس (۲۸ آبان)

[ad_1] رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۸ آبان) ** مهم‌ترین مناسبت‌های آبان ماه ** ۱-روز آمار و برنامه ریزی| ۴-شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان(عج)(تعطیل)| ۴-اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون| ۸-میلاد رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت- آغاز هفته وحدت| ۸-شهادت محمدحسین فهمیده – روز نوجوان […]

روزشمار دفاع مقدس (۲۷ آبان) ۲۷ آبا ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس (۲۷ آبان)

[ad_1] رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۷ آبان) ** مهم‌ترین مناسبت‌های آبان ماه ** ۱-روز آمار و برنامه ریزی| ۴-شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان(عج)(تعطیل)| ۴-اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون| ۸-میلاد رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت- آغاز هفته وحدت| ۸-شهادت محمدحسین فهمیده – روز نوجوان […]

روزشمار دفاع مقدس (۲۶ آبان) ۲۶ آبا ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس (۲۶ آبان)

[ad_1] رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۶ آبان) ** مهم‌ترین مناسبت‌های آبان ماه ** ۱-روز آمار و برنامه ریزی| ۴-شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان(عج)(تعطیل)| ۴-اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون| ۸-میلاد رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت- آغاز هفته وحدت| ۸-شهادت محمدحسین فهمیده – روز نوجوان […]

روزشمار دفاع مقدس (۲۵ آبان) ۲۵ آبا ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس (۲۵ آبان)

[ad_1] رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۵ آبان) ** مهم‌ترین مناسبت‌های آبان ماه ** ۱-روز آمار و برنامه ریزی| ۴-شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان(عج)(تعطیل)| ۴-اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون| ۸-میلاد رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت- آغاز هفته وحدت| ۸-شهادت محمدحسین فهمیده – روز نوجوان […]

روزشمار دفاع مقدس (۲۴ آبان) ۲۴ آبا ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس (۲۴ آبان)

[ad_1] رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۴ آبان) ** مهم‌ترین مناسبت‌های آبان ماه ** ۱-روز آمار و برنامه ریزی| ۴-شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان(عج)(تعطیل)| ۴-اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون| ۸-میلاد رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت- آغاز هفته وحدت| ۸-شهادت محمدحسین فهمیده – روز نوجوان […]

روزشمار دفاع مقدس (۲۳ آبان) ۲۳ آبا ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس (۲۳ آبان)

[ad_1] رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۳ آبان) ** مهم‌ترین مناسبت‌های آبان ماه ** ۱-روز آمار و برنامه ریزی| ۴-شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان(عج)(تعطیل)| ۴-اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون| ۸-میلاد رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت- آغاز هفته وحدت| ۸-شهادت محمدحسین فهمیده – روز نوجوان […]

روزشمار دفاع مقدس (۲۲ آبان) ۲۲ آبا ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس (۲۲ آبان)

[ad_1] رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۲ آبان) ** مهم‌ترین مناسبت‌های آبان ماه ** ۱-روز آمار و برنامه ریزی| ۴-شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان(عج)(تعطیل)| ۴-اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون| ۸-میلاد رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت- آغاز هفته وحدت| ۸-شهادت محمدحسین فهمیده – روز نوجوان […]

روزشمار دفاع مقدس (۲۱ آبان) ۲۱ آبا ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس (۲۱ آبان)

[ad_1] رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۲۱ آبان) ** مهم‌ترین مناسبت‌های آبان ماه ** ۱-روز آمار و برنامه ریزی| ۴-شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان(عج)(تعطیل)| ۴-اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون| ۸-میلاد رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت- آغاز هفته وحدت| ۸-شهادت محمدحسین فهمیده – روز نوجوان […]