ورزشکاران
RSS
تجمع ورزشکاران در روزقدس
روزجمعه ۹اردیبهشت آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روزقدس تجمع ورزشکاران کانون هاوهییت های ورزشی ومسولین تربیت بدنی نواحی به همراه تیمهای ورزشی درمیدان فلسطین تجمع نمودندتاجنایات رژیم کودک کش اسرائیل رامحکوم نمایند
چند رسانه ای
آخرین اخبار
پربازدیدترین
اخبار رده ها