تاریخ : 12/مهر/1395 - 15:47
کد خبر : 84139
سرویس خبری : صوت
 

تحریف واقعه عاشورا

صوت/

تحریف واقعه عاشورا

از دیدگاه شهید مطهری «کسانی که به خاطر یک سلسله اصول و مبادی قیام می کنند و نهضت می نمایند در حقیقت به همه جهانیان بعد از خودشان پیامی دارند و به اصطلاح معروف وصیتی دارند . آیندگان باید با پیام آنها آشنا باشند و ندای آنها را بشناسند» .


منبع : نصر TV

خبرگزاری سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ - بسیج پرس