تاریخ : 16/اسفند/1394 - 15:05
کد خبر : 71771
سرویس خبری : گزارش تصویری
 


گزارش تصویری/

جشنواره جوان سرباز

جشنواره جوان سرباز حضرت علی اکبر (ع) با حضور آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، پیش از ظهر امروز در مجموعه فتح المبین برگزار شد.

عکس/ وحید قلی زاده زحمتکش

امیر سرتیپ صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون هماهنگ کننده ی نیروی هوایی ارتش و سردار موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در جشنواره جوان سرباز امیر سرتیپ صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون هماهنگ کننده ی نیروی هوایی ارتش و سردار موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در جشنواره جوان سرباز

جشنواره جوان سرباز امیر سرتیپ صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون هماهنگ کننده ی نیروی هوایی ارتش و سردار موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در جشنواره جوان سرباز

جشنواره جوان سرباز جشنواره جوان سرباز

آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در جشنواره جوان سرباز آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در جشنواره جوان سرباز

آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در جشنواره جوان سرباز آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در جشنواره جوان سرباز

آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در جشنواره جوان سرباز آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در جشنواره جوان سرباز

امیر سرتیپ صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون هماهنگ کننده ی نیروی هوایی ارتش و سردار موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در جشنواره جوان سرباز جشنواره جوان سرباز

جشنواره جوان سرباز جشنواره جوان سرباز

جشنواره جوان سرباز جشنواره جوان سرباز

امیر سرتیپ صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون هماهنگ کننده ی نیروی هوایی ارتش و سردار موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در جشنواره جوان سرباز جشنواره جوان سرباز

امیر سرتیپ صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون هماهنگ کننده ی نیروی هوایی ارتش و سردار موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در جشنواره جوان سرباز امیر سرتیپ صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون هماهنگ کننده ی نیروی هوایی ارتش و سردار موسی بختیاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در جشنواره جوان سرباز

کد خبرنگار : 1938

خبرگزاری سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ - بسیج پرس