تاریخ : 30/آذر/1394 - 13:18
کد خبر : 66178
سرویس خبری : گزارش تصویری
 


گزارش تصویری/

نشست خبری چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت

نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت صبح امروز در مرکز فرهنگی هنری اسوه برگزار شد.

عکس/ وحید قلی زاده زحمتکش

محمد حسین نیرومن مدیر عامل انجمن سینمایی انقلاب و دفاع مقدس در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت یزدان عشیری مدیر روابط عمومی چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و محمد خزاعی دبیر چهتردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت  در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت محمد خزاعی دبیر چهتردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

محمد خزاعی دبیر چهتردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

محمد خزاعی دبیر چهتردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت محمد حسین نیرومن مدیر عامل انجمن سینمایی انقلاب و دفاع مقدس در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت محمد حسین نیرومن مدیر عامل انجمن سینمایی انقلاب و دفاع مقدس در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

محمد خزاعی دبیر چهتردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت
کد خبرنگار : 1938

خبرگزاری سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ - بسیج پرس