تاریخ : 14/ارديبهشت/1394 - 12:00
کد خبر : 47159
سرویس خبری : فیلم دریافتی ›› ناحیه شهید رجایی ›› حوزه 253 شهید بروجردی
 

سلام بر اسوه صبر و استقامت

کلیپ/

سلام بر اسوه صبر و استقامت

سِـــرّ نی در نینـــوا می مـاند اگر زینـب نبـود / کــربــلا در کـربــلا می مـاند اگر زینب نبود

تدوین/ کانون فضای مجازی پایگاه بسیج کربلا

کد خبرنگار : 6197

خبرگزاری سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ - بسیج پرس