تاریخ : 22/شهريور/1397 - 10:00
کد خبر : 145534
سرویس خبری : گزارش تصویری
 


پوشش لحظه به لحظه

مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام/گزارش تصویری2

پوشش لحظه به لحظه مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام/گزارش تصویری2


مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام
کد خبرنگار : 1960

خبرگزاری سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ - بسیج پرس