تاریخ : 23/آبان/1396 - 15:01
کد خبر : 105491
سرویس خبری : سبک زندگی
 

ازدواج سفید سوغاتی کشورهای غربی

ازدواج سفید سوغاتی کشورهای غربی

ازدواج سفید یکی از ناپسندترین سوغاتی‌های کشورهای غربی است که متاسفانه اخیراً این پدیدة ناپسند و بیگانه در کشور ایران رخنه کرده است.

ازدواج سفید یکی از ناپسندترین سوغاتی‌های کشورهای غربی است که متاسفانه اخیراً این پدیدة ناپسند و بیگانه در کشور ایران رخنه کرده و خود نوعی تهاجم فرهنگی می باشد.این پدیده تازه از راه رسیده آرام آرام پایه‌های اجتماع و بنیان خانواده و اخلاق را در ایران متزلزل کرده است.

ازدواج سفید که در عرف به معنای هم‌خانه بودن و زندگی مشترک بین زن و مرد بدون ازدواج گفته می‌شود یکی از عوامل مخرب و ویرانگر اجتماع و نابود کنندة ارزش‌های اجتماعی است که متاسفانه در کشور ایران به علت تهاجم فرهنگی و شرایط اقتصادی در حال پیشرفت می‌باشد والبته بر همگان پوشیده نیست که روابط بدون قید و بند و افسار گسیخته بین زن و مرد می تواند چه آثار مخربی داشته باشد که مستقیماً بیشترین آثار تخریب آن شامل بانوان می‌شود.

آنچه که مسلم است چنین شیوه‌ای از روابط زن و مرد در شرع مقدس اسلام جایز نبوده و حتی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و از نظر قانونی نیز چنین روابطی جرم محسوب می‌گردد و مجازات هم دارد.این رویة نکوهیده حتی در خانواده‌های کشورهای غربی که دارای اصالت و پایبند به ارزشهای انسانی و اجتماعی هستند نیز مورد قبول نبوده است.

اما از آنجائیکه روابط بین زن و مرد امری اجتناب ناپذیر است و از لحاظ شرایط اقتصادی حاکم زمینة مساعد برای ازدواج دائم محیا نمی‌باشد به رسم اجبار و ناچار باید چاره‌ای اندیشید و جایگزین مناسبی برای ازدواج سفید در نظر گرفت که البته این  جایگزین مناسب در دین اسلام پیش بینی شده و از آن به عنوان عقد موقت یا در عرف به عنوان صیغه یاد می‌کنند.

توسل به صیغه موقت بهترین جایگزین برای ازدواج سفید در کشور است و جاری نمودن عقد موقت با توجه به اینکه طبق فتوای فق‌های اسلام حتی توسط خود زن و مرد نیز می‌تواند جاری شود و اینکه نیازی نیست حتماً به زبان عربی باشد بلکه می‌تواند به زبان مادری نیز خوانده شود و ثبت آن هم به غیر از موارد تعیین شده در قانون(ماده 21 قانون حمایت خانواده)الزامی نیست بنابراین شایسته است که مردان و زنان ایرانی برای نیاز های خود به صورت شرعی و قانونی عمل نموده تا ارزش‌های انسانی رعایت گردد.خبرگزاری سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ - بسیج پرس