تاریخ : 10/مهر/1396 - 08:43
کد خبر : 102907
سرویس خبری : سایر محتوای سیاسی
 

عراق واحد و تاکید بر آن خنثی کردن توطئه دشمنان است

نوذر شفیعی در گفت وگو با بسیچ پرس

عراق واحد و تاکید بر آن خنثی کردن توطئه دشمنان است

کارشناس مسائل خارجی گفت: جدایی اقلیم کردستان عراق از دولت مرکزی و برگزاری همه پرسی یک نیرنگ است که دشمنان برای خاورمیانه طراحی کرده اند، تاکید بر عراق واحد خنثی کردن توطئه دشمنان است.

نوذر شفیعی کارشناس مسائل خارجی در گفت و گو با بسیج پرس، درباره همه پرسی کردستان عراق گفت: متاسفانه عده ای در غرب چنان نقشه ای برای خاورمیانه کشیده اند که اهداف تعیین شده این نقشه چیزی جز نابودی تمامیت ارضی کشورها در این منطقه نیست.

وی ادامه داد: باید قبول کنیم که مسئله کردستان عراق نه تنها برای عراق بلکه برای همه کشورها یک تهدید به حساب می آید زیرا اگر آهنگ جدایی و استقلال طلبی از دولت مرکزی آغاز شود، فاز اول نقشه خاورمیانه بزرگ آغاز شده و جلوگیری از آن بسیار هزینه بر است.

این کارشناس مسائل خارجی تاکید کرد: جدایی اقلیم کردستان عراق از دولت مرکزی و برگزاری همه پرسی یک نیرنگ است که دشمنان برای خاورمیانه طراحی کرده اند، تاکید بر عراق واحد خنثی کردن توطئه دشمنان است.

نوذر شفیعی با بیان این که باید هوشمندانه تر عمل کنیم خاطرنشان کرد: عملکرد دولت های مرکزی بسیار حائز اهمیت است و هوشمندی بسیاری را می طلبد، از این رو باید به خنثی سازی توطئه دشمنان بپردازیم.

 


کد خبرنگار : 1951

خبرگزاری سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ - بسیج پرس