پیوندها درباره سایت ارتباط با ما
   
دوشنبه 28 اسفند 1396

           
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خبر داد:
تاریخ : 29/فروردين/1396 - 10:44 کد خبر : 92102

افزایش 4 برابری بودجه مترو در شورای چهارم

بسیج پرس - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اهم موارد انجام شده در دوره تصدی چهار ساله خود را تشریح کرد.


افزایش 4 برابری بودجه مترو در شورای چهارم

به گزارش بسیج پرس؛ علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اهم موارد انجام شده در دوره تصدی چهار ساله خود به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و چهل و دومین جلسه علنی شورا را این طور تشریح کرد:

فعالیت‌های انجام شده کمیسیون برنامه و بودجه با محوریت برنامه، بودجه، کنترل پروژه، منابع انسانی، حسابرسی و مالی وذیحسابی  بوده است. در بخش برنامه یکی از اقدامات مهمی که انجام شد بررسی و تصویب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در تاریخ 14/2/93 بود. همچنین شهرداری تهران ملزم شد به تنظیم بودجه‌های سنواتی در چارچوب تحقق احکام و اهداف کمی برنامه عملیاتی پنج ساله که این مسئله پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه اتفاق نیفتاده بود.

وی افزود: تشکیل کمیته پایش برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران با حضور دبیران کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران و اخذ و بررسی گزارش عملکرد برش سالیانه برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران طی سال‌های 1395ـ1394 از دیگر اقدامات این کمیسیون در دوره چهارم بوده است.

دبیر در ادامه با اشاره به محوریت بودجه و تصویب تبصره 37 بودجه گفت: تصویب تبصره 37 بودجه سال 1393 و همچنین مصوبه مورخ 2/6/1393 مبنی برالزام شهرداری تهران به تنظیم بودجه‌های سالیانه منطبق بر مشارکت شهروندان با رویکرد محله‌محوری و همچنین الزام شهرداری تهران به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالیانه منطبق با عملکرد (بودجه‌ریزی عملیاتی) از دیگر اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بوده است.

 رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به  تدوین اعتبارات در بودجه شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: تدوین اعتبارات هزینه‌ای مبتنی بر عملکرد، به تفکیک واحدهای تابعه شهرداری تهران شامل ماموریت، طرح، برنامه و فعالیت بوده و همچنین پیش‌بینی اعتبارات پروژه‌های سرمایه‌ای شامل اهداف کمی مشخص، مقدار اهداف کمی، هزینه واحد، سال شروع و خاتمه، عملکرد سنوات قبل و اعتبارات مصوب سال جاری و سال آینده را شامل شده است.

دبیر گفت: طبقه‌بندی هزینه‌ها مبتنی بر نظام هفت فصل هزینه به جای نظام مواد بیست‌گانه، تعیین و تصویب سیاست‌های کلی و الزامات تدوین بودجه سنواتی در شورای اسلامی شهر تهران، تنظیم بودجه مربوط به هزینه‌های نگهداشت شامل آسفالت، جداول، سنگدال در سال 1396و تهیه و تدوین بودجه شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از قالب اکسل به سیستم جامع تحت وب در سال 1394 از دیگر اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران بوده است.

دبیر به بررسی بودجه در سنوات مختلف شورا اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در سال 1393 بررسی و تصویب بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران به همراه بودجه عمومی شهرداری تهران در پایان بهمن‌ماه انجام و در سال‌های بعد نیز بدین روال انجام پذیرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به روند رو به کاهش اصلاحیه‌های بودجه در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران گفت: قطعا یکی از افتخارات شورای چهارم کاهش مبلغ اصلاحیه‌هایی بوده که شهرداری در پایان هر سال به شورا ارائه می‌کرد.  در سال 1392 بودجه مصوب شهرداری 13897میلیارد تومان بود که در پایان سال شهرداری 4726 میلیارد تومان اصلاحیه به شورای شهر آورد و در سال 1393 بودجه مصوب شهردای 15845 میلیارد تومان بود که در پایان سال 3415 میلیارد تومان اصلاحیه به شورا شهر ارائه شد و همچنین در سال 1394 بودجه مصوب 17219 میلیارد تومان بود که اصلاحیه‌ای که در پایان سال ارائه شد 1050  میلیارد تومان بود و در سال آخر شورا یعنی سال 95 بودجه مصوب 17880 میلیارد تومان بود اصلاحیه‌ای که شهرداری به شورا آورد 595 میلیون تومان بود. همانطور که مشخص است رقم اصلاحیه‌ها به حداقل رسیده و این اتفاق خوبی است.

دبیر در ادامه به بودجه معاونت حمل و نقل ترافیک اشاره کرد و گفت: ابتدای کار شورای چهارم در سال 92  بودجه معاونت حمل و نقل در بخش خصوصی که شامل ساخت اتوبان، بزرگراه و پل برای ماشین‌ها می‌شود 1065 میلیارد تومان بوده است ولی با توجه به اینکه نگاه شورا به بهبود حمل نقل عمومی بوده است این مبلغ در سال‌های بعدی کاهش پیدا کرده و به ازا بودجه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو افزایش یافته است. در سال 93 میزان بودجه معاونت حمل و نقل عمومی در بخش خصوص 1300 میلیارد تومان و در سال 94 میزان بودجه این معاونت 941 میلیارد تومان  و در سال 95 این مبلغ 865 میلیارد تومان بوده است و در سال 96 به 709 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

دبیر در ادامه با اشاره به اهمیت حمل و نقل عمومی گفت: در چهار سال شورای چهارم سعی کردیم در بودجه نگاه ویژه‌ای به حمل و نقل عمومی به ویژه مترو داشته باشیم در مجموع چهار سال مبلغ  9064 میلیارد تومان را به مترو اختصاص دادیم که این مبلغ از سال 92 تا 96  روند رو به رشدی را داشته است به طوری که بودجه مصوب مترو در سال 92 مبلغ 652 میلیارد تومان بوده ولی در سال 96 این مبلغ به 2308 میلیارد تومان رسیده است. همچنین در مجموع 3695 میلیارد تومان را به اتوبسرانی و 323.5 میلیارد تومان را به تاکسیرانی اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به  نظارت و کنترل پروژه‌ها شهردای تهران اشاره کرد و گفت: از جمله کارهایی که کمیسیون برنامه و بودجه انجام داد شامل طراحی و پیاده‌سازی سامانه نظارت بر پروژه‌ها توسط کمیسیون برنامه و بودجه ، بازدیدهای میدانی و دوره‌ای توسط کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه (هر سه ماه یکبار)، بازدید از کلیه پروژه‌های شهرداری تهران در مناطق 22گانه در سه نوبت طی سال‌های 1392 تا 1395 توسط اعضای محترم کمیسیون و همچنین تهیه گزارش‌های نظارتی فصلی در خصوص نحوه عملکرد شهرداری تهران در پیشبرد و تکمیل پروژه‌های عمرانی و مشکلات و موانع موجود و ارائه آن در شورای اسلامی شهر تهران بوده است.

دبیر با اشاره به  بحث مالی ذی حسابی شهرداری عنوان کرد: از اتفاقات خوب در دوره چهارم برای  اولین بار در دوره مدیریت شهری  اتفاق افتاد ملزم نمودن شهرداری تهران به پرداخت دیون پیمانکاران و بانک‌ها موضوع تبصره‌های بودجه سالانه ارائه گزارش بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تا تاریخ 31/3/95 بود همچنین پیگیری نظارت بر نحوه عملکرد شهرداری تهران در بازپرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از دیگر اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه بوده است.

وی افزود: برای اولین بار بررسی مطالبات از دولت‌های گذشته توسط سه مؤسسه حسابرس رسمی صورت گرفت و پیگیری پیاده‌سازی و اجرای سیستم جامع مالی (فاینانس) در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (به جز برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته) در شورای چهارم انجام شد. همچنین ملزم نمودن شهرداری تهران مبنی بر تعیین ذیحساب جهت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران علیرغم مقاومت‌های بعمل آمده توسط سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از دیگر اقدامات شورای چهارم بوده است.

دبیر در ادامه به میزان بدهی شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی و بانک‌ها برای اولین بار تا پایان سال 31/3/95 محاسبه شد که بر این اساس دیون به پیمانکاران(اشخاص حقیقی و حقوقی) 5182 میلیارد تومان و دیون حاصل از تملک 1713 میلیارد تومان بوده است همچنین 481 میلیون تومان سپرده حسن انجام کار، سپرده تأمین اجتماعی 1138 میلیارد تومان بوده و میزان بدهی به موسسات و بانک ها 11981 میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در مجموع 20495 میلیارد تومان می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به مطالبات شهرداری تهران از موسسات دولتی اشاره کرد و گفت: مجموع مطالبات شهرداری از دولت‌های گذشته تا کنون  در مجموع حدود 14 هزار میلیارد تومان است.

دبیر در ادامه با اشاره به توجه به نیروی انسانی شهرداری تهران اینطور توضیح داد: بررسی و ساماندهی نیروهای انسانی شاغل در سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران (به استناد برنامه پنج ساله دوم در بودجه‌های سنواتی)، تخصیص اعتبار به منظور تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در سال 1396، شفاف نمودن ردیف‌های پرداختی حقوق و مزایای نیروهای شاغل در مناطق 22گانه و ایجاد ردیف هزینه‌ای مشخص در منطقه از جمله کارهای کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی بودجه مصوب شهرداری بوده است.

وی افزود: تفکیک پرداخت حقوق و مزایا از پروژه‌های نگهداشت و ایجاد ردیف مستقل هزینه‌ای در سال 1396، اختصاص ردیفی به مبلغ 29 میلیارد تومان در بودجه سال 1396 به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان سال‌های گذشته و در راستای مساعدت و کمک ویژه به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان محترم شهرداری تهران از سال 1394 ردیفی در قالب حق مسکن اختصاص و طی سال‌های اخیر نیز این روند ادامه داشته است.

دبیر با اشاره به اینکه آتش نشانان همواره قشر زحمت‌کش جامعه بوده‌اند و باید بیش از اینها به آنان توجه شود گفت: در شورای چهارم بررسی و تصویب دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا به جان‌باختگان و معلولان کارکنان سازمان آتش‌نشانی در سال 1395 و همچنین توجه ویژه در بودجه سال 1396 به منظور ترمیم حقوق کارکنان شاغل در سازمان آتش‌نشانی مدنظر قرار گرفت. همچنین اختصاص مبلغ 5 میلیارد تومان به منظور کمک به خانواده‌های شهدای آتش‌نشانی در حادثه پلاسکو از اقداماتی بود که در اصلاحیه بودجه سال 95 مصوب شد. تصویب لایحه‌ای به منظور کسب درآمدهای پایدار توسط سازمان آتش‌نشانی  از دیگر اقدامات شورای چهارم بود که می‌توان به آن اشاره کرد.

دبیر در خصوص حسابرسی‌ها صورت گرفته اظهار داشت: به روز شدن گزارش‌های مربوط به تفریغ سال‌های 1392، 1393 و 1394، بررسی و تصویب گزارش‌های تلفیق سال‌های 1389، 1390 در دوره چهارم، نهایی نمودن گزارش مربوط به تلفیق سال 1391 جهت ارائه در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران و ارائه گزارش تلفیق سال 1392 تا پایان اردیبهشت‌ماه 1396 از اقدامات صورت گرفته در شورای چهارم بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان با اشاره به گزارش‌های حسابرسی‌ها گفت: قرائت کلیه گزارش‌های حسابرسی مناطق و واحدهای شهرداری تهران در سال 1392، قرائت کلیه گزارش‌های حسابرسی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران در سال 1392 همچنین ارائه پیشنهاد انتخاب حسابرس واحد توسط شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران توسط کمیسیون که این موضوع پس از بررسی توسط سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. برای اولین بار و در حال حاضر حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران در حال حسابرسی همزمان سال‌های 1394 و 1395 کلیه مناطق 22گانه و سازمان‌ها و شرکت‌ها هستند.


انتهای پیام//

           


دیدگاه
لطفا دیدگاه خود را با حروف فارسی بنویسید
"بسیج پرس" مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبین است.
"بسیج پرس" از انتشار دیدگاه هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص قومیت ها عقاید دیگران موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.
دیدگاه ها پس از تائید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.


چند رسانه ای

آخرین اخبار
پربازدیدترین
اخبار رده ها

خبرگزاری سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ - بسیج پرس