آرشیو دسته: شهری

معاون شهردار تهران افزود: تا دیروز نزدیک به ۲۴۸ هزار شخص حقیقی و بیش از ۱۱ هزار شخص حقوقی در سامانه «تهران من» ثبت‌نام کردند، کل مبلغ واریزی تا دیروز به ۴۲ میلیارد تومان رسید که به مراتب کمتر از زمان مشابه سال قبل است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: وقتی از ۵خودرو ۴خودرو معاینه فنی برتر دارند یعنی گام بسیاری بزرگی برداشته شده است چون گرفتن معاینه فنی برتر ساده نیست و خودروها از مراحل سخت و زیادی می‌گذرند،این تغییر رفتار شهروندان قابل تغییر است.

شهردار تهران گفت: قطعاً‌ آن بخشی از پروژه مصلی امام خمینی که برعهده شهرداری تهران است تکمیل خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه 21هزار زندانی در شهر تهران به سر می برند، گفت: از این تعداد، 3 درصد زنان و نیم درصد کودکان و نوجوانان هستند.

در چند ماه اخیر سایه تعدیل و اخراج از شهرداری و سازمان های تابعه به کابوسی برای کارمندان این سازمان تبدیل شده و دهها تن از نیروها پس از تعدیل در مقابل ساختمان شهرداری و شورا هر روز به اعتراض به این روند می پردازند.

طی حکمی از سوی محمد علی افشانی شهردار جدید تهران، مدیر کل حراست شهرداری تهران تغییر کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه با صدور حکمی به مالک اجازه تخریب خانه تاریخی حسام داده شده است، گفت: اما شهرداری دراین زمینه همکاری نخواهد کرد.

«طرح جدید ترافیک موجود است»

در حالیکه هفته ها از پذیرش استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری می گذرد، انتخاب سرپرست و فرآیند انتخاب شهردار با حاشیه هایی چون استخدام های دقیقه نودی همراه بود که شهردار جدید نیز درگیر آن شده است.

رئیس شورای شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه شهردار جدید تهران باید مسیر ریل‌گذاری شده نجفی را ادامه دهد، گفت: توجه به آسیب‌های اجتماعی و توسعه حمل و نقل عمومی باید سرلوحه افشانی قرار گیرد.

بهشتی، رئیس بسیج خواهران سازمان بسیج اصناف تهران بزرگ، شاخص ترین اقدامی که توسط این سازمان در سال گذشته صورت گرفت، طرح محجبه های صنفی بود.

محمد علی افشانی به عنوان شانزدهمین شهردار تهران پس قرائت سوگندنامه در شورا راهی ساختمان بهشت شد.

گروه سیاسی رادیو ایران در برنامه « فرزندان ایران »به واکاوی بحران جمعیت در ایران ،پتانسیل جوان ها به عنوان عامل توسعه و همچنین بررسی طرح تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی می پردازد.

رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران گفت: یکی از چالش های بناهای تاریخی پایتخت ساخت و ساز درحریم آنهاست.

شهردار منطقه 4 گفت: تا پایان شهریور ماه امسال فاز 2 باغ پرندگان را به صورت کامل و همراه با پرندگان افتتاح کنیم.

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک شهرداری تهران گفت: در سال جاری ارائه ۴۰ هزار مجوز طرح ترافیک در دستور کار سازمان ترافیک شهرداری تهران قرار گرفته است.