آرشیو دسته: شهری

طی حکمی از سوی محمد علی افشانی شهردار جدید تهران، مدیر کل حراست شهرداری تهران تغییر کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه با صدور حکمی به مالک اجازه تخریب خانه تاریخی حسام داده شده است، گفت: اما شهرداری دراین زمینه همکاری نخواهد کرد.

«طرح جدید ترافیک موجود است»

در حالیکه هفته ها از پذیرش استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری می گذرد، انتخاب سرپرست و فرآیند انتخاب شهردار با حاشیه هایی چون استخدام های دقیقه نودی همراه بود که شهردار جدید نیز درگیر آن شده است.

رئیس شورای شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه شهردار جدید تهران باید مسیر ریل‌گذاری شده نجفی را ادامه دهد، گفت: توجه به آسیب‌های اجتماعی و توسعه حمل و نقل عمومی باید سرلوحه افشانی قرار گیرد.

بهشتی، رئیس بسیج خواهران سازمان بسیج اصناف تهران بزرگ، شاخص ترین اقدامی که توسط این سازمان در سال گذشته صورت گرفت، طرح محجبه های صنفی بود.

محمد علی افشانی به عنوان شانزدهمین شهردار تهران پس قرائت سوگندنامه در شورا راهی ساختمان بهشت شد.

گروه سیاسی رادیو ایران در برنامه « فرزندان ایران »به واکاوی بحران جمعیت در ایران ،پتانسیل جوان ها به عنوان عامل توسعه و همچنین بررسی طرح تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی می پردازد.

رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران گفت: یکی از چالش های بناهای تاریخی پایتخت ساخت و ساز درحریم آنهاست.

شهردار منطقه 4 گفت: تا پایان شهریور ماه امسال فاز 2 باغ پرندگان را به صورت کامل و همراه با پرندگان افتتاح کنیم.