_شهيد
خاطرات یک شهید در «چشم‌هایش می‌خندید» ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

خاطرات یک شهید در «چشم‌هایش می‌خندید»

کتاب «چشم‌هایش می‌خندید» به روایت خاطرات سردار شهید حمید احدی می‌پردازد.