28 هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی خسارت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سال 97
۲۸ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی خسارت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سال ۹۷ ۲۷ تیر ۱۳۹۸
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

۲۸ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی خسارت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سال ۹۷

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به خسارت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تا پایان سال 97 گفت: 28 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی و حدود 10 میلیارد دلار بخشی از این خسران است.