10 میلیون دلار جایزه برای تولید نرم افزار آموزش خواندن به بی سوادان
۱۰ میلیون دلار جایزه برای تولید نرم افزار آموزش خواندن به بی سوادان ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۰ میلیون دلار جایزه برای تولید نرم افزار آموزش خواندن به بی سوادان

تولید نرم افزاری که بتوان آن را به سادگی بر روی تبلت‌های ارزان قیمت نصب کرد و از آن برای آموزش خواندن به افراد استفاده کرد، به چالشی با جایزه 10 میلیون دلاری مبدل شده است.