۵۵ دقیقه مکالمه رایگان، هدیه رمضانی همراه اول
۵۵ دقیقه مکالمه رایگان، هدیه رمضانی همراه اول ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

۵۵ دقیقه مکالمه رایگان، هدیه رمضانی همراه اول

همراه اولی ها در ماه مبارك رمضان می توانند با ۵ دقیقه مکالمه، تا سقف ۵۵ دقیقه در هر تماس رایگان صحبت كنند.