۵۱ مصدوم در تصادف اتوبوس و تریلی در سمنان
۵۱ مصدوم در تصادف اتوبوس و تریلی در سمنان ۰۵ تیر ۱۳۹۸

۵۱ مصدوم در تصادف اتوبوس و تریلی در سمنان

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از تصادف اتوبوس با تریلی در سمنان خبر داد.