یسیج مستضعفین
افزایش گروه‌های جهادی کشور به ۲۰ هزار گروه ۲۰ دی ۱۳۹۷

افزایش گروه‌های جهادی کشور به ۲۰ هزار گروه

رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه به زودی برای نخستین بار از طرح «بسیج صنعت» رونمایی خواهد شد، گفت: تا پایان امسال گروه‌های جهادی بسیج از ۱۱ هزار گروه به ۲۰ هزار گروه جهادی افزایش خواهند یافت.