گوگل هوآوی را تحریم کرد/ احتمال ایجاد اختلال در گوشی‌های هوآوی
گوگل هوآوی را تحریم کرد/ احتمال ایجاد اختلال در گوشی‌های هوآوی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

گوگل هوآوی را تحریم کرد/ احتمال ایجاد اختلال در گوشی‌های هوآوی

شرکت گوگل همکاری خود با شرکت هوآوی را در حوزه هایی که مستلزم انتقال سخت افزار، نرم افزار و خدمات فنی باشد متوقف کرده است.