گزارش نقض حقوق بشر آمریکا امروز در کمیسیون امنیت مجلس نهایی می‌شود
گزارش نقض حقوق بشر آمریکا امروز در کمیسیون امنیت مجلس نهایی می‌شود ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

گزارش نقض حقوق بشر آمریکا امروز در کمیسیون امنیت مجلس نهایی می‌شود

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: از این پس این کمیسیون گزارش سالانه نقض حقوق بشر آمریکا را تهیه و دستگاه های مربوطه را مسئول پیگیری آن می کند.