کنفرانس بحرین
اهداف پشت پرده سفر داماد ترامپ به منطقه/ فتنه‌انگیزی درباره قیمومیت اماکن مقدس فلسطین ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

اهداف پشت پرده سفر داماد ترامپ به منطقه/ فتنه‌انگیزی درباره قیمومیت اماکن مقدس فلسطین

جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ پس از شکست فضاحت‌بار کنفرانس بحرین با ماهیت معامله قرن، اخیرا سفرهایی به چندین کشور عربی و سرزمین‌های اشغالی ترتیب داده و به دنبال برگزاری یک کنفرانس دیگر است.