کمیسیون عمران مجلس
ابقای «رضایی کوچی» بر ریاست کمیسیون عمران مجلس ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

ابقای «رضایی کوچی» بر ریاست کمیسیون عمران مجلس

عضو کمیسیون عمران مجلس از انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران و ابقای محمدرضا رضایی کوچی بر ریاست این کمیسیون خبر داد.

تصویب اختصاص۶ هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای بافت های فرسوده ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

تصویب اختصاص۶ هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای بافت های فرسوده

رئیس کمیسیون مجلس گفت: برای بودجه ۹۸ مصوب کردیم که دولت معادل ۶ هزار میلیارد تومان قیر رایگان در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد که این میزان قیر برای بافت های فرسوده است.

جلسه ویژه کمیسیون عمران با وزیر راه برای بررسی دو تحقیق و تفحص ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

جلسه ویژه کمیسیون عمران با وزیر راه برای بررسی دو تحقیق و تفحص

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز با حضور وزیر راه طرح تحقیق و تفحص از علمکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و قراردادهای انعقاد شده برای تأمین هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی بررسی می‌شود.

ابهامات پرونده خرید هواپیما/ اسناد قراردادها به مجلس رسید ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

ابهامات پرونده خرید هواپیما/ اسناد قراردادها به مجلس رسید

رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن تشریح ابهامات پرونده قراردادهای خرید هواپیما، گفت: با روی کار آمدن «اسلامی» در وزارت راه، بالاخره قراردادهای خرید هواپیما به رویت کمیسیون عمران رسید.

بهبودقیمت مسکن نیازمندرونق ساخت وساز است/نرخ ارز رابهانه کرده‌اند ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

بهبودقیمت مسکن نیازمندرونق ساخت وساز است/نرخ ارز رابهانه کرده‌اند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای تثبیت وضع موجود بازار مسکن به تولید ۸۰۰ هزار و برای بهبود وضعیت به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن نیاز داریم.