کمالوندی: تعلیق تعهدات برجامی در حال اجراست
کمالوندی: تعلیق تعهدات برجامی در حال اجراست ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

کمالوندی: تعلیق تعهدات برجامی در حال اجراست

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: اقدامات ایران به طور متوالی در حال انجام است و شرایط برگشت به عقب وجود ندارد.