کاهش اقبال به گوشی های هواوی در آمریکا و اروپا
کاهش اقبال به گوشی های هواوی در آمریکا و اروپا ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

کاهش اقبال به گوشی های هواوی در آمریکا و اروپا

به دنبال تحریم هواوی توسط کاخ سفید و برخی شرکت های فناوری آمریکا مانند گوگل، اقبال کاربران امریکایی و اروپایی به تولیدات این شرکت کاهش یافته است.