کارگزاران و مشارکت
جنگ قدرت کارگزاران و مشارکت ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

جنگ قدرت کارگزاران و مشارکت

اوضاع به هم ریخته شده شورای شهر تهران در همین چند ماه اول فعالیت خود، نگرانی اصلاح‌طلبان بسیاری را موجب شده که کابوس شورای شهر اول با ترکیب تماما اصلاح‌طلب را جلوی چشم دارند.