کارنامه انقلاب در گام اوّل با حضور سیّد مرتضی نبوی بررسی می‌شود
کارنامه انقلاب در گام اوّل با حضور سیّد مرتضی نبوی بررسی می‌شود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

کارنامه انقلاب در گام اوّل با حضور سیّد مرتضی نبوی بررسی می‌شود

نشست تخصصی «نگاهی به کارنامه نظام جمهوری اسلامی در گام اول» با هدف ارزیابی مسیر طی شده نظام جمهوری اسلامی، با حضور متخصصین و صاحب نظران از سوی مؤسسه فرهنگی پژوهشی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.