پیوند،اسمانی،حضرت،علی،و،حضرت،فاطمه
پیوند خورشید و ماه! ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

پیوند خورشید و ماه!

پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مبارک باد.