پیشنهاد ایران به تاجیکستان برای استفاده و ساخت انبار در «چابهار»
پیشنهاد ایران به تاجیکستان برای استفاده و ساخت انبار در «چابهار» ۲۷ تیر ۱۳۹۸

پیشنهاد ایران به تاجیکستان برای استفاده و ساخت انبار در «چابهار»

یک مسئول وزارت حمل و نقل تاجیکستان از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای ساخت انبار در بندر «چابهار» خبر داد.