پيامبر اعظم(ص)
کتاب‌ها درباره «مادر امت» می‌گویند ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

کتاب‌ها درباره «مادر امت» می‌گویند

پيامبر اعظم(ص)، رحلت حضرت خدیجه (س) را مصيبتی عظيم خواند و سال رحلت این بانوی عظیم الشأن و حامی بزرگ ديگر خود يعنی حضرت ابوطالب (ع) را عام الحزن يعنی سال اندوه ناميد.