پایگاه مقاومت
به ازای هر پایگاه مقاومت یک گروه جهادی تشکیل شود ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

به ازای هر پایگاه مقاومت یک گروه جهادی تشکیل شود

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: باید به ازای هر پایگاه مقاومت یک گروه جهادی تشکیل دهیم چرا که نیاز کشور به خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی بیش از زمان کنونی است.

افزایش گروه‌های جهادی کشور به ۲۰ هزار گروه ۲۰ دی ۱۳۹۷

افزایش گروه‌های جهادی کشور به ۲۰ هزار گروه

رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه به زودی برای نخستین بار از طرح «بسیج صنعت» رونمایی خواهد شد، گفت: تا پایان امسال گروه‌های جهادی بسیج از ۱۱ هزار گروه به ۲۰ هزار گروه جهادی افزایش خواهند یافت.