پاسداشت روز زبان فارسي
مراسمی برای بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مراسمی برای بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی

مراسم روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار می‌شود.