هنرنمایی
نقش بی بدیل هنرمندان بسیجی در خدمت به زائران اربعین حسینی ۲۵ مهر ۱۳۹۸

نقش بی بدیل هنرمندان بسیجی در خدمت به زائران اربعین حسینی

نصیر بیگی گفت: هنرمندان بسیجی همچون سایر نهادها و اقشار مختلف مردم ، نقش بی بدیل و تاثیرگذاری در سازماندهی و برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی دارند