هم افزایی و انسجام بسیجیان اردبیل نمونه بارز همبستگی ملت ایران است
هم افزایی و انسجام بسیجیان اردبیل نمونه بارز همبستگی ملت ایران است ۲۶ تیر ۱۳۹۸

هم افزایی و انسجام بسیجیان اردبیل نمونه بارز همبستگی ملت ایران است

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) گفت: هم افزایی و انسجام نیروهای بسیج استان اردبیل در رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج، سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) سال گذشته و حضور در عرصه های مختلف نمونه ای بارز از اتحاد و انسجام ملت ایران است.