همراهی 700خواهر بسیجی با نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی
همراهی ۷۰۰خواهر بسیجی با نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
مسئول بسیج جامعه زنان خراسان جنوبی خبر داد

همراهی ۷۰۰خواهر بسیجی با نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی

امروز به صورت همزمان 700 نفر از فرماندهان پایگاه های بسیج خواهران در نهضت نهج البلاغه خوانی استان آغاز به کار می کنند که در این مرحله  از شهرهای مربوطه 15 نفر از مربیان به نمایندگی از آنها در کارگاه نهضت نهج البلاغه خوانی حضور دارند.