همایش آموزشی کارگزاران حج منطقه ۲ کشور برگزار شد
همایش آموزشی کارگزاران حج منطقه ۲ کشور برگزار شد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

همایش آموزشی کارگزاران حج منطقه ۲ کشور برگزار شد

همایش آموزشی مدیران و‌ کارگزاران منطقه ۲ کشور شامل استان‌های اصفهان، چهار محال و‌بختیاری، کرمان و یزد برگزار شد.