نیروی مسلح
اعطای نشان فتح درجه ۲ به سردار سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

اعطای نشان فتح درجه ۲ به سردار سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی

اعطای نشان فتح درجه ۲ به سردار سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی

ارائه خدمات دندانپزشکی شبانه‌روزی با تعرفه دولتی در ایام نوروز ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

ارائه خدمات دندانپزشکی شبانه‌روزی با تعرفه دولتی در ایام نوروز

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به توسعه ارائه خدمات الکترونیک سلامت به بیماران از سال آینده گفت: در ایام نوروز خدمات دندانپزشکی شبانه‌روزی با تعرفه دولتی در برخی بیمارستان‌ها ارائه می‌شود.