نهاد کتابخانه های عمومی کشور
توزیع دومین جلد کتاب «هدهد سفید» در کتابخانه‌های عمومی ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

توزیع دومین جلد کتاب «هدهد سفید» در کتابخانه‌های عمومی

دومین جلد از کتاب «هدهد سفید» وی‍ژه نوجوانان بر اساس نیاز به ترویج و تبلیغ کتاب و کتابخوانی با زبان و ادبیات مناسب این گروه سنّی، در دسترس اعضای کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور قرار گرفت.

اجرای طرح ایجاد کتابخانه های عمومی در مدارس کشور ۲۵ تیر ۱۳۹۷

اجرای طرح ایجاد کتابخانه های عمومی در مدارس کشور

معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور از اجرای طرح ایجاد کتابخانه های عمومی در مدارس از سال تحصیلی جدید خبرداد.