نقش محوری مساجد در اجرای طرح جهاد همبستگی ملی
نقش محوری مساجد در اجرای طرح جهاد همبستگی ملی ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

نقش محوری مساجد در اجرای طرح جهاد همبستگی ملی

مسئول بسیج سازندگی آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه مساجد در حل مشکلات، اظهارداشت: مساجد نقش محوری در اجرای طرح جهاد همبستگی ملی دارد.