نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
سربازان مایه مباهات و ارزشمندی نظام اسلامی هستند ۰۶ مهر ۱۳۹۸

سربازان مایه مباهات و ارزشمندی نظام اسلامی هستند

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: سربازان مایه مباهات نظام هستند و این به موجب خدمت صادقانه و بی ریای این قشر زحمتکش نیروهای مسلح برای این آب و خاک است