نشت گاز و انفجار ساختمان مسکونی در تهران یک مصدوم داشت
نشت گاز و انفجار ساختمان مسکونی در تهران یک مصدوم داشت ۰۲ مهر ۱۳۹۸

نشت گاز و انفجار ساختمان مسکونی در تهران یک مصدوم داشت

نشت گاز و انفجار در انباری یک ساختمان مسکونی در شهرآرا منجر به مصدومیت یک فرد میانسال شد.