موسوی برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری موریتانی را تبریک گفت
موسوی برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری موریتانی را تبریک گفت ۰۶ تیر ۱۳۹۸

موسوی برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری موریتانی را تبریک گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری موریتانی را به دولت و‌ ملت این کشور تبریک گفت.