موسوم
حمایت حمیدتی از حفتر علیه دولت وفاق ملی لیبی به دستور امارات ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

حمایت حمیدتی از حفتر علیه دولت وفاق ملی لیبی به دستور امارات

پایگاه خبری «میدل ایست آی» اعلام کرد که حدود هزار نفر از نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی معاون شورای نظامی لیبی هفته گذشته به کمک به نیروهای موسوم به ارتش ملی علیه دولت وفاق این کشور آمدند.