مندلی
نشست ایران و عراق برای بازگشایی گذرگاه مرزی سومار-مندلی ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

نشست ایران و عراق برای بازگشایی گذرگاه مرزی سومار-مندلی

رسانه عراقی از نشست نمایندگان ایران و عراق برای حل مشکلات قانونی مربوط به مبادلات تجاری و گشایش گذرگاه سومار-مندلی در مرز میان دو کشور خبر داد.