منادیان غدیر
حرکت «کاروان منادیان غدیر» در زنجان ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

حرکت «کاروان منادیان غدیر» در زنجان

همزمان با عید سعید غدیر خم کاروان منادیان غدیر در زنجان به حرکت در می‌آید.