مقتل
«پیشوای شهیدان» ۰۹ خرداد ۱۳۹۸

«پیشوای شهیدان»

«پیشوای شهیدان» عنوان کتابی از «سیدرضا صدر» است که به اهتمام «سیدباقر خسروشاهی» ترجمه شده است. این کتاب که در مورد سیره و زندگی امام حسین (ع) به رشته تحریر درآمده ویژه نوجوانان بوده که در سه بخش «کلیات»، «شهادت و جهاد» و «اسارت» به نگارش درآمده است.

مقتل امام موسی کاظم (ع) به روایت شیخ مفید ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

مقتل امام موسی کاظم (ع) به روایت شیخ مفید

کتاب وزین ارشاد شیخ مفید از منابع و مراجع مهم تشیع است که در آن به زندگی امامان معصوم (ع) پرداخته شده است. این کتاب به دلیل جایگاه علمی آن مورد وثوق علمای شیعه و از مصادر قابل اعتنا در حوزه تحقیق و پژوهش به شمار می‌رود.